Kullanım Koşulları

NETGER REKLAM VE YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin sahibi olduğu www.netger.net internet sitesinin sayfalarından faydalanan kullanıcı, www.netger.net Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını (“Kullanım Koşulları”) ve Gizlilik Sözleşmesi ve Şartlarını (“Gizlilik Politikası”) ve uygulamadaki kanun ve yönergeleri kabul eder.

www.netger.net tarafından sunulan münferit hizmet veya ürünlere ilişkin olarak düzenlenecek özel sözleşmeler, her ne kadar anlaşmazlık durumunda bu gibi özel sözleşmelerde yer alan hükümler geçerli olacak olsa da yukarıda anılan şart ve koşulları tamamlayıcı niteliktedir.

Bu nedenle, internet sitemizde gezinmeye başlamadan önce aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını okumanızı tavsiye ederiz. İnternet sitesinde kullanılan marka, marka işareti, başlık, logo, grafik, tasarım ve metinler ile diğer malzemeler NETGER REKLAM VE YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne bağlı olarak yayın yapan www.netger.net ’in ya da NETGER REKLAM VE YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ye ait başka bir şirketin mülkiyetindedir. Sitede kullanılan metin ve grafik dosyaları telif hakları ve/veya marka kanunlarınca koruma altına alınmıştır ve/veya tasarım olarak tescillenmiştir veya bunlar NETGER REKLAM VE YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin başka herhangi bir şekilde koruma altına almış olduğu mülkleridir.

NETGER REKLAM VE YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, mevcut Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını önceden haber vermeksizin güncelleme yapma ve mevcut metni değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan bu türden değişiklikler bağlayıcı olacaktır.

Madde 1 – Sözleşmenin amacı,

Bir taraftan www.netger.net ile (bu sözleşmede bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır.) diğer taraftan bu netger.net Web Sitesi’ni kullanacak olan veya kullanmakta olan Web Sitesi kullanıcısı (bu sözleşmede bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır.) arasında, Web Sitesi’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

Madde 2 – netger.net Web Sitesi’nin Kullanımı İle İlgili Hükümler,

Kullanıcı, netger.net  Web Sitesi’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş ve çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlardan veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Web Sitesi sorumlu değildir.

Kullanıcı, netger.net Web Sitesi’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Web Sitesi, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve Web Sitesi hakkında veya Web Sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web Sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir;

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

Bu Web Sitesi’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.

Web Sitesi içeriğine Web Sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web Sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

Web Sitesi, Web Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web Sitesi, kullanıcılarının veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Madde 3 – Web Sitesi’nin Sorumluluğunun Sınırları

Web Sitesi hiçbir durumda şunlardan sorunlu olmayacaktır;

Web Sitesi, Web Sitesi’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Web Sitesi üzerinde sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kâr kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilginlerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Web Sitesi veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

Web Sitesi, Web Sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Web Sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, Web Sitesi’ne erişimi ve netger.net Web Sitesi’ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Web Sitesi hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

Web Sitesi, bir yargı merciinin kararı veya Web Sitesi’nin bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya Web Sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, Web Sitesi çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

Madde 4 – UluslarArası Kullanım İçin Özel Uyarı

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, Kullanıcı, internet, veri, e-posta veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. Kullanıcı, özellikle de Türkiye’deki veya kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

Madde 5 – Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki İlişkiler

Kullanıcı, ile Web Sitesi üzerinde bulunan veya Web Sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir üçüncü kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcı’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile üçüncü kişi arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Web Sitesi’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

Madde 6 – Linkler

Kullanıcı, Web Sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Web Sitesi’nin hiçbir kontrolü olmadığı için Web Sitesi’nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Web Sitesi’nin böyle herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorunlu olmadığını kabul eder.

Madde 7 – İhtilafların Çözümlenmesinde Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Madde 8 – Muhtelif Hükümler

Web Sitesi’nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için Web Sitesi’nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir rol oynamayacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2020

netger.net gerek gördüğü takdirde Kullanım Koşulları’na ait maddelerde değişikliğe gidebilir.

whatsapp